Hogyan tanítsa meg gyermekét az egyszerű számok helyes osztására, a számok és osztásaik és osztályaik megtanítására?.

Gyakran a gyermek nem érti az oszlopok felosztásának folyamatát. Az ő kora olyan, hogy még nem tudja a problémát elemeire bontani és önállóan megoldani. Úgy tűnik, hogy semmit sem ért, és a felnőtt feladata, hogy segítsen a gyermeknek megérteni, hogy pontosan mit hagyott ki az iskolai magyarázatokból, vagy mit nem tett meg korábban.

Amikor egy gyermeknek nehézséget okoz a prímszámok osztásának megértése, a felnőttek számára úgy tűnik, hogy nincs semmi nehéz. Ez az illúzió a felnőtt elméjében azért merül fel, mert a felnőtt maga már sokszor megtapasztalta, míg egy gyermek számára ez az első alkalom, és a gyermek nem mindig képes arra, hogy maga dolgozza ki.

A szülőknek türelmesnek kell lenniük, és megpróbálniuk a lehető legegyszerűbben és legvilágosabban elmagyarázni gyermeküknek az összes nehezen megtanulható pontot. Ennek legjobb módját ez a cikk ismerteti.

Hogyan tanítsa meg gyermekét a mentális aritmetika gyors elvégzésére?

Győződjön meg arról, hogy a gyermek elsajátította a számtan alapjait, és helyesen értette meg azokat

Néha a probléma gyökere éppen az, hogy.Az alapvető alapok a diák számára a megértés:

 1. kiegészítés;

 2. kivonás;

 3. szorzótáblák.

Fontos, hogy a felnőtt emlékeztesse a gyermekeket a szorzás alapjaira, és meggyőződjön arról, hogy ismerik a táblázatot. Győződjön meg arról is, hogy a gyermek ismeri a számok osztályait és osztásait, és nem keveri össze a százas, tízes, egyes stb. számokat..Tudja és emlékszik arra, hogy mit

 1. A számok olyan számolási egységek, amelyekkel a világ megszámolható, a számjegyek pedig az írásukhoz használt speciális jelek.

 2. Minden többjegyű számot három darab hármas csoportra osztunk, és ezeket a csoportokat osztályoknak nevezzük – egyesek, tízesek, százasok stb.. ennek az osztálynak, t.. egységek, tízesek, százak, ezrek, milliók stb..

 3. Minden számot aszerint osztályoznak, hogy milyen pozíciót foglalnak el egy számban.

Ha e számtani alapok helyett a matematikai alapismeretek megalapozásában van “hiba”, akkor nem várható további fejlődés a matematika tanulásában. A matematika egzakt tudomány, és számos más, a tanuló által tanulandó tantárgy alapját képezi.

A gyermek megértetése, hogy nem lehetnek hézagok, fontos feladat a felnőtt számára. Ha a tananyag egy részét a tanuló nem tudta elsajátítani, mert a tanuló önhibáján kívül álló körülmények, pl. betegség miatt nem tudta elsajátítani, akkor az órán elhangzott anyagot önállóan, otthon is át lehet tanulni. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy elkerüljük a példák és problémák megoldása során felmerülő nehézségeket, mind a matematikában, mind a későbbiekben tanulandó kapcsolódó tantárgyakban.

Olvasson tovább  Hogyan kell szeretni a babát

Az osztás alapelvei a gyermekek számára közérthető módon

Miután megbizonyosodtunk arról, hogy az alapokat szilárdan elsajátították, tovább kell lépnünk ahhoz, hogy a gyermekek tudatában legyenek az osztásnak. Világossá kell tenni a gyermek számára, hogy az osztás az a folyamat, amelynek során valamit egyenlő részekre osztunk. Egy nagyon egyszerű példa lehet, ha egy gyermek megkér egy felnőttet, hogy osszon el közöttük egy korlátozott számú tárgyat – például egy édességet vagy egy mandarint – úgy, hogy mindenki ugyanannyit kapjon. A játékosság ebben a folyamatban kívánatos és üdvözlendő. A gyermek először egy darabot (szeletet) kap egyszerre, majd megkérjük, hogy számolja meg, hogy hány darab volt összesen, mielőtt szétosztották, és mennyit kapott utána. Ezen a példán keresztül kell elmagyarázni, hogy az osztás arról szól, hogy mindenki ugyanannyit kapjon, függetlenül az érintettek számától. Itt érdemes azt is elmagyarázni, hogy mi a maradék, ami osztással előállítható. Például, ha 3 barát 7 édességet oszt meg egymás között, akkor mindegyikük 2 édességet kap, a maradék 1 édességet.

512

:

8

=

?

Osztható

divizor

hányados

Egy felnőttnek meg kell könnyítenie a gyermek számára a tanulást:

 1. Először is, tanítson játékos módon.

 2. Másodszor, használjon aktívan vizuális anyagokat – számoló pálcikákat, gombokat, magokat, dióféléket stb.., A folyamat bemutatása. Csoportokban való elosztásuk és az egészből való felosztásuk.

Amikor a gyermek megértette az osztás folyamatát, ideje áttérni a művelet matematikai jelölésének megtanulására. A magyarázat alapja a szorzás és az osztás szembeállítása, azaz az osztás a szorzás “kifordítva”. A pontosításhoz szükségünk lesz magára a táblázatra, pl. 4 x 2 = 8. A gyermeknek elmagyarázzák, hogy e számok szorzata megegyezik a szorzás eredményével. Ezután elmagyarázzák, hogy az osztás folyamata ellentétes a szorzás folyamatával. Osszuk el a “8” szorzatát a “2” tényezővel, és a kapott szorzat egy másik tényező lesz, azaz.. “4”. Ilyen példákon keresztül a felnőttnek “visszafelé” kell a szorzótábla elvét a fiatal matematikusnak bemutatnia. Az ilyen táblázat eredményes és megtanult ismerete kiváló alap lesz ahhoz, hogy gyermekét megtanítsa a számok egyenként történő osztására.

Hogyan lehet jól teljesíteni az iskolában

Algoritmus az oszlopokra osztáshoz

Amikor számosztási feladatot végzel, a legjobb, ha a lehető legegyszerűbb módszert használod:

 1. Keressük meg az osztót és az osztót a kifejezésben.

 2. Írja a példában az osztót és a “sarok” alatt az osztót.

 3. Azonosítsa az osztható elem azon részét, amely az elsődleges osztás során felhasználható.

 4. Keresse meg, hányszor fér bele az osztó a választott részbe.

 5. Keresse meg az osztó és a kapott szám szorzatát a sarok alatt, és írja az eredményt az osztó választott része alá.

 6. Keresse meg a maradékot, és folytassa, amíg az eredmény “0” nem lesz.

A fenti eljárást a következő példa mutatja be.

Eljárás a gyermeke oszlopokban történő osztás tanításához

Mielőtt közvetlenül elvégezné ezt a számtani műveletet, a gyermeknek meg kell tanulnia az osztás elemeinek nevét és célját.

 1. Az osztalék az osztójel bal oldalán lévő osztandó szám.

 2. Az osztó, az a szám, amellyel az osztó osztva van.

 3. A hányados, az első szám és a második szám osztásának eredménye.

Olvasson tovább  Mi a teendő, ha gyermeke mindentől fél? Tanácsok egy pszichológustól

Így gyermeke megtanulhatja az oszlopos osztás folyamatának alapjait, amely magában foglalja az egész osztás egyszerűbb részekre való lebontásának matematikai lépéseit. Ez leegyszerűsíti a felosztási folyamatot, és könnyebbé és egyértelműbbé teszi azt.

Példa az oszloposztás végrehajtására

Az osztás példával a leghatékonyabb és legelterjedtebb módja annak, hogy a gyerekeket megtanítsuk a számok osztására. A tanulónak egy háromjegyű számot, mondjuk a “945”-öt egy egyjegyű számmal, az “5”-el kell osztania egy oszlopban. Például jobb, ha háromjegyű vagy magasabb számot veszünk, hogy ne kelljen félni a nagy számtól, amelyet oszlopokra kell osztani.

1 szakasz.A tanulóknak pontosan meg kell nevezniük a megoldandó kifejezés összetevőit. Ha az összes magyarázatot megjegyezte, nem okozhat nehézséget azonosítani a “945”-öt, mint osztót, az “5”-öt, mint osztót, és az eredményt, amelyet az osztás után kapunk, mint hányadost. Valójában most is ezt kellene tennie.

2. lépés.Kérjük meg a tanulót, hogy először írja le a sorba a 945-öt és az 5-öt, majd ossza el őket a “sarok” segítségével.

3. lépés.A gyermeknek meg kell néznie az osztó számát, balról jobbra haladva a szám mentén, és meg kell találnia a legkisebb számot, amely nagyobb az osztónál. A tanuló a 9, 94 és 945 számok közül választ, a 9 a legkisebb. Ezután arra a kérdésre kell válaszolnia, hogy hányszor fér bele 5 a 9-es számba? A tanuló helyes válasza egy. Ennek megfelelően az 1-et a sor alá kell írni, és az lesz a kapott hányados első számjegye.

4. lépés.Megkezdődik a hadosztály oszlopának felállítása. A gyermeknek az eredményül kapott 1-et meg kell szoroznia 5-tel, így kapnak 5-t. A művelet eredményét az osztható első számjegye alá írjuk, és a 9-es számból kivonjuk az 5-öt. A gyermeknek meg kell neveznie az eredményt, és le kell írnia – ez a 4-es szám.

Ebben a szakaszban nagyon fontos tisztázni, hogy a kivonás eredményének mindig kisebbnek kell lennie, mint az osztó; ha nem így van, akkor hiba van annak meghatározásában, hogy hányszor fér bele 5 a 9-es számba. Természetes elvárás, hogy az osztónál kisebb eredményt az osztók sorában a következő számjeggyel növeljük. A tanuló ezután a már kiszámított négyhez 4-et ír fel.

5. lépés. A lépések további magyarázata a matematikai logika ismert síkján van, és arra a kérdésre kell választ adni, hogy hányszor fér bele a 8-as szám a 44-es számba? A szorzótáblázatot felidézve a gyermeknek 8-at kell válaszolnia. A felnőtt elmagyarázza a tanulónak, hogy ez most a következő szám, amelyet az eredménybe kell írni, és a tanuló folytatja a számítást. Szorozzuk meg az 5-öt 8-cal, és az eredményt, 40-et, írjuk a 44-es szám alá az oszlopban.

6. lépés.A művelet itt megismétlődik, és a tanuló egy kerülő utat tesz meg. A gyermek a 44-es számból kivonja a 40-et, hogy megkapja a 4-es számot. A felnőttnek ismét hangsúlyoznia kell, hogy a 4 kisebb, mint az 5 osztója, ezért a gyermek helyesen végzi a műveleteket. Az osztható számjegyek közül az utolsó bal oldali számjegyet, az 5-öt kell használni. Ha ezt a számot a negyedik oszlophoz hozzáadjuk, a gyermek 45-öt kap.

A felnőtt megismétli a kérdést ezzel az eredménnyel kapcsolatban. Hány ötös van a 45-ös számban? A válasz 9, amit a sor alá ír.

7. lépés.Az utolsó lépés az, hogy a tanulónak meg kell szoroznia 5-öt 9-cel. A tanulónak meg kell kapnia a 45-ös eredményt, és be kell írnia a 45-ös szám alatti oszlopba. Ha 45-öt kivonjuk 45-ből, akkor 0-t kapunk. Ennek az eredménynek az ismeretében a felnőtt elmagyarázza a tanulónak, hogy az imént a maradék nélküli osztás példáját nézték meg.

Talán mindenki számára világos, hogy a gyors és hatékony kivonás kulcsa az, hogy a gyermek tudja, hogyan kell használni a szorzótáblát. A további készségek megszilárdítása úgy történik, hogy a gyermek először felnőtt felügyelete mellett, majd önállóan, szisztematikusan hajt végre példákat és gyakorlatokat.

Olvasson tovább  Listák a nyárra. Tanórán kívüli olvasás. 6 fokozat. Az olvasás nem káros. Ártalmatlan, ha nem olvassa el

Egy kívánság felnőtteknek

Nem minden pedagógus büszkélkedhet Anton Makarenko tehetségével, és a veleszületett matematikai képességekkel rendelkező gyermekeket gyakran megfigyelik. Ezért a gyermekhez legközelebb álló felnőttek feladata, hogy segítsenek neki leküzdeni a tanulási nehézségeket.

Az oszlopokra osztás a középiskolai tanterv 2. és 3. osztályára vonatkozik. Persze sok felnőtt számára ez már régen volt, és nem igaz. Sokkal könnyebb azonban segíteni a gyereknek abban, hogy emlékezzen az alapokra és a távoli évek ismereteire, mint amikor a gyerek valódi, absztrakt matematikai és általános iskolai ismeretekkel szembesül. A szülők nem “úszhatják meg csak úgy”, és valószínűleg korrepetitort kell fogadniuk…

Ezért a matematika időben történő megértése nemcsak a gyermek, hanem a gondoskodó rokonai számára is feladat, akik életkoruk miatt képesek előre látni a szeretett gyermekük sorsának további eseményeinek dinamikáját és fejlődését, és megfelelő korrekciókat végezni. oktatás 1 A matematika megértése nem csak a gyermek, hanem a gyermek számára is fontos.

Ez a cikk a következő tankönyveken alapul: “Matematika 2. osztály Moro M.. Bantova M.. 1974, Matematika. 3 fokozat. 2. rész – Arginskaya I.. 2014 és a Szolnyickó Gyermekotthon személyzetének tanítási gyakorlata RK domsolnyickó.kz/o-nas/o-detskom-dome/.

Értékelje a cikket
( Még nincsenek értékelések )
Megjegyzések hozzáadása

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: