Hogyan tanulj meg gyorsan egy verset – 6 módja a gyors verstanulásnak.

Nem minden tanuló szereti az irodalomórákat, mert a verseket kívülről kell megtanulni. Ez a cikk arra szolgál, hogy a gyerekek minél gyorsabban és fájdalommentesen megtanulják a verset. Ezek a javaslatok segíthetnek azoknak a felnőtteknek is, akiknek rövid idő alatt kell memorizálniuk egy szöveget szépirodalmi formában.

A memória tulajdonságainak függése a gondolkodás típusától

Hogyan tanuljuk meg megérteni az érzéseinket

Az ember emlékezete a gondolkodás egyik összetevője. A gondolkodás maga az a mód, ahogyan az ember látja a körülötte lévő világot. Ha belegondolunk, világos, hogy az ember nem úgy látja a világot, ahogyan az valójában van, hanem a saját érzékelésének prizmáján keresztül. A világnézetnek ez a reprodukciója az alapja a személy további cselekvésének.

Lehetetlen felfogni az élet teljes változatosságát és sokféleségét, és ennek számos oka van, kezdve az érzékszervek korlátozott hatásspektrumával és befejezve a nagy, de nem határtalan emberi agy térfogatával. Elkerülhetetlen, hogy leegyszerűsítsük a világegyetem “képét”, és az, ahogyan egy adott személy agya ezt teszi, az ő gondolkodásmódját fogja képviselni.

Összesen háromféle gondolkodás létezik:

 1. Egy “centrista”– úgy érzékeli a világot, hogy mindennek, ami körülötte van, belső “esszenciát” ad. Minden ember, esemény és történés a “személyes körülményeihez” kapcsolódó belső motivációval rendelkezik. Az ember az emberek, események és jelenségek világát pozitív és negatív részekre osztja, és ezzel a prizmával magyaráz és értékel mindent, ami történik. Az értékelés lehet, hogy téves, de lehetővé teszi számára, hogy a világot egészében és logikusan lássa.

 2. “Constructor”– rendkívül racionálisan és számító módon teremt magának egy képet a világról. Számára minden jelenségnek, embernek és eseménynek nincs “belső lényege”, hanem funkcionális egységként jelenik meg, mintha szerszámok vagy eszközök lennének bizonyos tulajdonságokkal és funkciókkal. A rendelkezésre álló adatok alapján “konstruálja” magának a valóságot, és ebben a világkonstrukcióban él, ahol mindennek megvan az általa meghatározott helye és tulajdonsága. Ha valami új dolog érkezik az életébe, azt beépíti a világmodelljébe. A tárgyban azonosított tulajdonságok alapján.

 3. “Reflektor”– a világot a vele való érintkezésből származó közvetlen érzékelések prizmáján keresztül látja. Olyan, mint egy echolokátor – érzelemalapú jelet küld magából az őt érdeklő tárgynak, és a kapott válasz a személy, jelenség vagy esemény jellemzőjévé válik számára. Nem a lényeget keresi, nem szabályszerűségekből épít terveket, hanem a “diagnosztikai” jelzéseiből származó személyes érzések vezérlik, amelyek a környező valóság őt érdeklő részleteire irányulnak.

Olvasson tovább  A szülői nevelés 14 alapelve

Az emlékezet, amely lényegében az emberi gondolkodás “operatív rendszerének”, tudatos részének része, nagymértékben függ a gondolkodás típusától. Amikor valamit megjegyezünk, például egy verset, mint ebben az esetben, egy bizonyos típusú gondolkodásra utaló jeleket találhatunk a gyermekben vagy magunkban. Miután az ember ezt meghatározta, nemcsak azt tanulhatja meg, hogy egy bizonyos típusú gondolkodáshoz a leghatékonyabb módon memorizáljon, hanem azt is, hogy megértse önmagát, a körülötte lévő embereket, és ami a legfontosabb, hogy sikeresen megvalósítsa a születése által az embernek adott lehetőségeket. Most nézzük meg, hogyan tanulhatunk verseket.

Általános szabályok a versek tanulására

Bár a gondolkodásnak három típusa van, tiszta formában, mint minden ebben a világban, ezek nincsenek benne egy személyben, mindig van egy keveréke a másik két gondolkodási típusnak, de az egyik dominálni fog. Aki kétféle gondolkodásmóddal érzékeli a világot, az valószínűleg zseniális, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy vannak olyan alapvető jelenségek, amelyeken a versemlékezés alapul. Csak két általános szabály van.

 1. A szabály az, hogyElőször is értsd meg, miről szól a vers, így a megtanulására fordított idő drámaian lecsökken. Ebben a rohanó korban az irodalmi klasszikusok sok szava anakronizmussá vált, és akár egyetlen félreértett szó jelenléte a versben “buktatót” jelenthet a diákok számára a memorizálásban. Ezért ne legyetek lusták, hanem szánjatok rá egy pillanatot, hogy “lefordítsátok” magatoknak a vers szövegét, amelyet a tanuló tanulni fog. Szerencsére most már nem kell többkötetes lexikonokat és szótárakat lapozgatni, és a “kérdés ára” csak az, hogy “megtaláljuk az erőt”, és beírunk egy homályos szót egy keresőmotorba.

 2. A verset páros vagy négysoros versszakokra bontani.Az egész darabot megjegyezni hálátlan és nehéz munka, még annak is, akinek egyedülálló szómemóriája van. Mivel a verset szóról szóra kell átírni, és a szavakat nem szabad szinonimákkal helyettesíteni, amelyek jelentése hasonló. Az emberi agy úgy van felépítve, hogy folyamatosan megpróbálja “leegyszerűsíteni a munkát” azáltal, hogy a szövegben említett szavak helyett az ismertebb és gyakrabban említett szavakkal helyettesíti azokat.

Ez a két szabály kötelező a következő módszerek bármelyikének használata előtt. A vers gyors megtanulásának további sikere a tanuló egyéni adataitól függ, gondolkodásmódjától és memóriatípusaitól függően.

A négy az egyben módszer

A módszer univerzális, ezért nem a leggyorsabb, de megbízható. Négyféle memória – vizuális, auditív, ízületi és taktilis (motoros) – használatán alapul.

 1. Írja le a verset kézzel, ceruzával vagy ceruzával egy papírlapra – a kézzelfogható (motoros) emlékezet működik.

 2. Minden szót hangosan és tisztán ejtünk ki, amikor leírjuk, így használjuk az ízületi és hallási memóriánkat.

 3. Ez természetesen automatikus olvasáshoz vezet – a vizuális memória működik.

Olvasson tovább  11 ok, amiért a baba felébred éjszaka

Egy, maximum két alkalom után folytassuk a hatás megszilárdítását, egyszerűen ismételjük a párokat vagy négysorosokat, vagy az alábbiakban leírt módszerek összekötő technikáit.

Hogyan növelhető a tanulási motiváció

A szovjet szabványos módszer

A szovjet oktatásra jellemző volt, hogy olyan tanítási rendszert építettek ki, amely a tanulók maximális százalékát emelte volna a szilárd átlagos tudásszintre. Ez egy lehetőség volt arra, hogy a “világ legolvasottabb országának” szocialista társadalmának erős közepét hozzák létre. A rendszer nem nélkülözte a költészet tanulásának módszerét.Nem a leggyorsabb út, de a lehető legkönnyebben elérhető a legtöbb tanuló számára.

 1. A verset egy kézzel írt verslapról kell megtanulni.

 2. A tanuló megtanulja az első sort és megismétli azt anélkül, hogy a szövegre nézne.

 3. Aztán felolvassa a második sort, és kívülről megismétli azt.

 4. Játsszuk le az első és második sort egymás után.

 5. Ismételje meg a tapasztalatot a strófát alkotó összes sorral, majd mondja el az egész strófát.

 6. Próbáljon meg nem a szövegre nézni olvasás közben.

 7. Tanulja meg a vers minden egyes részét hasonló módon, fokozatosan haladva az 1. és 2., 1,2. és 3. strófán keresztül a vers végéig

A képi út

Inkább a túlnyomórészt “centrista” gondolkodásmóddal rendelkező emberek számára alkalmasabb.

 1. Minden sornak megvan a mondanivaló lényege, amelyet egy képen rögzítünk, amely a sor “lényegét” közvetíti.

 2. A képeket oszlopokba rajzoljuk egy papírlapra.

 3. A képet nézve a gyermek felidézi a hozzá kapcsolódó sor “lényegét”, és először lejátssza a szöveget, aláírja a szöveget a versből a képre, és hangosan elmondja a sort.

 4. Aztán csak a képeket nézve eszébe jut a vonatkozó sor.

 5. Ezután a képeket elveszik, és a tanuló emlékezetből felidézi a verset.

A művészeti tanulmányok útja

Nem rossz egy “reflektív” gondolkodású embertől.

 1. Keressen egy hang- vagy videofelvételt a tanuló által megtanulandó versről, amelyet egy színész (színésznő) ad elő, aki arra ösztönzi a gyermeket, hogy ismételje meg az előadást.

 2. Törje a bejegyzést négysorosokra, és hagyja, hogy a gyermek megtanulja, a többit a gondolkodása reflexéből teszi meg – gyorsan és örömmel.

 3. Az “intelligens víz” módja.

 4. Nagyszerű a “centrista” típusú gondolkodáshoz, mivel a gyermek úgy véli, hogy a “lényeg” mindenben jelen lehet és kell lennie.

 5. Mondja el gyermekének meggyőzően a vízzel kapcsolatos kutatásokról “írt” rajta. Rengeteg ilyen történet van az interneten, és bár a kérdés továbbra is ellentmondásos, nem érdemes terjeszteni róla a hírt. Éppen ellenkezőleg, ismert tényként kell bemutatni.

 6. Öntsön egy pohár sima vizet, és a tanuló “mondja a verset” a vízbe. Olvasd fel hangosan a két sort – kortyolj egyet!.

 7. Furcsának tűnhet, de sok esetben működik. Nehéz megmondani a víz szerepét ebben, de a gyermek csodába vetett hite és képessége, hogy mindennek “anyagot” adjon, még akkor is, ha az esetleg nem létezik, pozitív hatást gyakorolhat a tanulásban.

Olvasson tovább  Hogyan tanítsunk egy gyermeket újra elmesélni

Hogyan tanítsunk egy gyermeket olvasni

Az út az intervallumos ismétléssel

Ez a módja annak, hogy hatékonyan és gyorsan megtanulják a verset lehet mind az emberek a gondolkodás típusát a “tervező” és a “központ”.

 1. A vers szövegének teljes elolvasása után emelje ki az egyes négysorosokban található “kulcsszavakat”. A “kulcsokat” a történet jelentése alapján választják ki.

 2. A “centrista” számára a képzelete segítségével minden “kulcsszóhoz” egy vizuális képet lehet kapcsolni.

 3. A séma – a vers szerkezete – felépül. Az egyes négysorosok kulcsszavai lehetővé teszik a konstruktőr számára a következetesség fenntartását, a vizualizált kép pedig lehetővé teszi a centrista számára, hogy felidézze az egyes négysorosok tartalmát (a konstruktőr számára a kulcsszavak elegendőek).

 4. A többszöri ismétlés segít a tanulónak, hogy az egyes négysorosokat egymás után megjegyezze.

 5. Intervallumos ismétléssel, – a versszak ismétlése 5 másodperc, 10 másodperc, 2 perc és 10 perc után.

Ez a technika hasznos a dalszövegek, valamint a prózai szövegek, a közönségnek tartott beszédek és a tudományos könyvek bekezdéseinek megjegyzésére.

További tanácsok a versek gyorsabb megtanulása érdekében

Bármilyen anyag tanulásánál általában, és különösen a költészetnél az aranyszabály az, hogy legyünk proaktívak. Amikor az idő kifut, stresszhelyzet van, a megfelelő kortizol hormon termelődik, ami csak akadályozza az agyműködést és csökkenti az összes módszer hatékonyságát. oktatás 1 A stresszhelyzetben a kortizol hormon termelődik. Ahhoz, hogy megtanulj egy verset, legalább néhány napra szükséged van. Nyugodt környezetben a dolgok gyorsabban mennek, és idő is maradhat. Az információ elsajátítására is lesz ideje a hosszú távú memóriában, amely megbízhatóbb, mint a rövid távú memóriakomponens.

A versek tanulása a legjobb este, lefekvés előtt. Alvás közben az agy nem áll le a munka, és amíg a diák alszik, a rövid távú memóriában megjegyzett információ megragad, de amikor felébred, a hosszú távú memóriába kerül, és a vers ismétlése véglegesen rögzítheti azt.

Ha egy szó egy ideig nem ragad meg a fejedben, akkor írd le a kezedre, és ha kell, nézz utána. Ez nagyobb magabiztosságot ad, amikor el kell mondania a verset.

Bármilyen típusú gondolkodás esetén az egyszerre háromféle – vizuális, auditív és motoros – memóriára való támaszkodás a leghatékonyabb.

Ez a cikk John Medina Brain Rules című könyvén alapul. Amit Önnek és gyermekeinek tudnia kell az agyról, A. Kurpatov szentháromsága. Légy több önmagadnál”, O.. Bogdanova, S.. Leonov, V.. Chertov “Az irodalomtanítás elmélete és módszertana” és a Szolnyickó Gyermekotthon személyzetének pedagógiai gyakorlata RK domsolnyshko.kz/o-nas/o-detskom-dome/.

Értékelje a cikket
( Még nincsenek értékelések )
Cybulya Guculka

Helló mindenkinek! Én vagyok Cybulya Guculka, és nagy lelkesedéssel osztom meg szenvedélyemet a háztartási gépek javításával és telepítésével kapcsolatban. Ennek az oldalnak az írójaként engem a technológia iránti szeretetem és a vágy hajt, hogy segítsek másoknak megérteni és megoldani a gépeikkel kapcsolatos problémákat.

Megjegyzések hozzáadása

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: